[url=https://djdiandjdian1.bgworld.info/bg-ethno/mKnUypmKroOIxnc][img]https://i.ytimg.com/vi/5Esi5YwMRdE/hqdefault.jpg[/img][/url] BG Ethno House mixed by DJ DIAN SOLO (Episode [url=https://djdiandjdian1.bgworld.info/bg-ethno/mKnUypmKroOIxnc]1)[/url]