[url=https://topbasket.kzworld.info/harden-raznosit-statu-i-sopernikov-nnis-stavit-novye-rekordy-nereal-nyj-uorren-travma-ajzeka/jnOOn9yTrImLpmY][img]https://i.ytimg.com/vi/VBYixZGSWv4/hqdefault.jpg[/img][/url] ХАРДЕН РАЗНОСИТ СТАТУ И СОПЕРНИКОВ ЯННИС СТАВИТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ [url=https://topbasket.kzworld.info/harden-raznosit-statu-i-sopernikov-nnis-stavit-novye-rekordy-nereal-nyj-uorren-travma-ajzeka/jnOOn9yTrImLpmY]НЕРЕАЛЬНЫЙ[/url] УОРРЕН ТРАВМА АЙЗЕКА