[url=https://mmaonpoint.fiboth.info/mma-on-point-live-chat-the-return-of-anthony-smith-vs-aleksandar-raki-robbie-lawler-vs-neil-magny/aIdrfWPWlrjFjX8.html][img]https://i.ytimg.com/vi/1U5K1r1TdZI/hqdefault.jpg[/img][/url] MMA On Point Live Chat: The Return [url=https://mmaonpoint.fiboth.info/mma-on-point-live-chat-the-return-of-anthony-smith-vs-aleksandar-raki-robbie-lawler-vs-neil-magny/aIdrfWPWlrjFjX8.html]of[/url] Anthony Smith vs Aleksandar Rakić, Robbie Lawler vs Neil Magny