[url=https://mrtvhchanel.vipost.info/b-n-tin-cu-i-ng-y-29-12-b-n-g-i-cr7-l-m-thi-n-h-l-c-m-t-i-b-i-di-n-cavani-l-i-mu-th-m-1-n-m/1ZikbH_Xy7nQmLY][img]https://i.ytimg.com/vi/sds5ItfVmhQ/hqdefault.jpg[/img][/url] BẢN TIN CUỐI NGÀY 29/12 Bạn gái CR7 làm thiên hạ lác mắt đôi bưởi Diễn– Cavani ở lại MU thêm [url=https://mrtvhchanel.vipost.info/b-n-tin-cu-i-ng-y-29-12-b-n-g-i-cr7-l-m-thi-n-h-l-c-m-t-i-b-i-di-n-cavani-l-i-mu-th-m-1-n-m/1ZikbH_Xy7nQmLY]1[/url] năm